De historie

In 2008 was het 30 jaar geleden dat Dinant Koenders aan de wieg stond van Leidekkersbedrijf D. Koenders, waar anno 2010 Harrie te Lintelo de dagelijkse directie voert. Hieronder kunt u een kort overzicht vinden van de historie van Leidekkersbedrijf D. Koenders.

1978

Dinant Koenders stond in 1978 aan de basis van Leidekkersbedrijf D. Koenders. In de jaren daarvoor had hij ervaring opgedaan door zelf op het dak te werken bij andere leidekkersbedrijven. Dit ook in Duitsland, waar leien daken traditioneel populairder zijn dan in Nederland, wat te zien is aan de vele leien daken in ons buurland. In 1978 begon Dinant als leidekker een eenmanszaak vanuit het ouderlijk huis aan de Ruwenhofstraat in Neede.

Om het begin van de restauratiewerkzaamheden te vinden, moeten we teruggaan naar het eind van de jaren ‘70, toen Dinant een opdracht verwierf voor het bisdom Utrecht: de torenspits in Hertme moest hersteld worden. Na de restauratie van de kerk van Broekland en van meerdere kerken in het oosten van het land, zoals die van Wijhe, Ulft en Tubbergen, kwamen er in de jaren ’80 vele opdrachten binnen die gefinancierd werden door werkloosheidsbestrijdingprojecten van de overheid – de Tijdelijke Rijkssubsidieregeling Instandhouding Beschermde Kerkgebouwen (TRIBK).

Het bedrijf groeide en daarom had Koenders reeds in 1980 een opslaghalletje bij Ter Wheeme ingeruild voor een bedrijfshal op de locatie waar de onderneming vandaag de dag nog altijd gevestigd is: aan de Nijverheidsweg 3, te Neede. Het eerste bedrijfspand bestond uit een rechthoekige hal – natuurlijk gesierd met een leien dak. In deze jaren wist Dinant zich gesteund door Francis Koenders, zijn vrouw. Zij was in de beginjaren verantwoordelijk voor onder andere de administratie, is in de afgelopen jaren nauw betrokken geweest met het bedrijf, en vormt nu samen met haar broer Harrie de directie.

In 1981 kwam Harrie te Lintelo in het bedrijf. In de jaren daarna zou het bedrijf gestaag blijven groeien, nimmer het oog verliezend op de kern van het ambachtelijke werk. Harrie te Lintelo beschrijft deze kern, wanneer hij het volgende stelde:
“We maken met elkaar heel mooi, zeer ambachtelijk werk. De leidekker is als het ware een echte vakidioot. We ervaren het als team elke keer weer als een geweldige uitdaging om daken van prachtige monumentale panden, met alles wat er op en aan zit, terug te brengen in de oude staat - uiteraard daar waar nodig aangepast aan de huidige regels en voorschriften. In ons restauratiewerk is en blijft het originele ontwerp, zoals het vroeger is gemaakt, het uitgangspunt. De leidraad voor al het leidekkerswerk en alle zink-, lood- en koperwerken.”

Hoogtepunten en vooruitgang

Gedurende de komende jaren verwierf het leidekkersbedrijf een goede naam, door constant kwaliteit te leveren en dit te koppelen aan goede garantievoorwaarden en een mooie prijs. Dit leverde vanaf de jaren ’80 tot heden werk op door het hele land. Ter illustratie kunnen we het werk aan het Vredespaleis in Den Haag en de Amsterdamse kerk de Krijtberg noemen. Feit is wel, dat de meeste werken te vinden zijn boven de rivieren. We kunnen hier vele voorbeelden geven, maar voor een overzicht van de opgeleverde werken, verwijzen wij u graag naar de referentie pagina's, elders op deze website.

In het begin was het vooral het leidekkerswerk dat de klok sloeg. Door de jaren heen heeft Leidekkersbedrijf D. Koenders zich echter ook weten te specialiseren in loodgieterswerk, dat onlosmakelijk verbonden is aan het leidekkerswerk. Niet langer werd het ‘slechts’ gedaan als bijkomend werk; het werd een specialisme op zich.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We willen niet alleen dat u een goed product geboden wordt, maar we willen ook dat bij het realiseren daarvan onze werknemers en eventuele omstanders geen gevaar lopen, gewaarborgd door een reeds jarenlange VCA-certificering.

Veiligheid staat zoals gezegd voorop, maar hoeft kwaliteit en creativiteit zeker niet in de weg te staan. Dat is te zien aan het feit dat Leidekkersbedrijf D. Koenders het eerste Nederlandse leidekkersbedrijf was die erin slaagde zelf veiligheidshaken te fabriceren die voldeden aan de strenge veiligheidseisen, waardoor het bedrijf voor deze haken niet langer afhankelijk was van externe partijen.

2000

Het jaar 2000 vormde een dieptepunt, omdat dit het jaar was waarin Dinant geheel onverwachts overleed. Na deze grote schok zetten alle medewerkers van Leidekkersbedrijf D. Koenders hun schouders onder de taak om het bedrijf in zijn sfeer voort te zetten. Harrie te Lintelo volgde Dinant op als dagelijks directeur en sindsdien vormt hij samen met Francis de directie van Leidekkersbedrijf D. Koenders, terwijl in de twee zoons van Dinant, Willem en Robbert, een mogelijke belofte schuilt voor de toekomst; de eerste leien zijn door hen al verwerkt.

De toekomst

Leidekkersbedrijf D. Koenders heeft een heldere visie voor de toekomst. We willen graag de kwaliteit blijven leveren waarom we bekend staan, conform de zich aanpassende veiligheidseisen en met het oog op het in stand houden van de gevestigde reputatie.

Maar we willen niet alleen kijken naar het werk van vandaag of van volgend jaar; we kijken graag een stukje verder. Daarom zijn we nu op zoek naar gemotiveerde jonge krachten, die we graag als een versterking zouden verwelkomen in onze ploeg en die zo zullen borgstaan voor de continuďteit van het bedrijf. Mocht u interesse hebben, dan kunt u meer informatie vinden op de vacature pagina.

Wist u dat...

 • we gevestigd zijn in Neede, Gelderland?
 • we 4 medewerkers in dienst hebben die al langer dan 25 jaar bij ons horen?
 • we 4 medewerkers in dienst hebben die jonger zijn dan 30 jaar?
 • we het eerste Nederlandse leidekkersbedrijf waren die zelf veiligheidshaken fabriceerde?
 • we meer dan 30 jaar ervaring hebben?
 • we opgeteld meer dan 500 jaar ervaring hebben?
 • de koffie altijd klaar staat bij Leidekkersbedrijf D. Koenders?
 • dat ook geldt voor de melk en de suiker?
 • onze bedrijfskleuren geel en zwart zijn?
 • we gewerkt hebben aan het NS-Station Groningen en het Vredespaleis?
 • we intern onze medewerkers scholen?
 • onze oudste medewerker 60 en onze jongste 21 is?
 • dat een pastoor ons bedankte voor het plaatsen van een vergulde haan op zijn kerktoren, met de spreuk: "Maar goed dat er weer een haan op de kerk zit, anders komt er geen kip meer in de kerk!"